Jai Purushottam Deva Aarti


 • Shri Purushottam Dev Ki Aarti 
 • @Jai Purushottam Deva, Swami Jai Purushottam Deva।
 • Mahima Amit Tumhari, Sur-Muni Kare Seva॥
 • Jai Purushottam Deva॥
 • Sab Maaso Me Uttam, Tumako Batlaya।
 • Kripa Hui Jab Hari Ki, Krishna Roop Paya॥
 • Jai Purushottam Deva॥
 • Puja Tumako Jisane Sarva Sukkha Dina।
 • Nirmal Karke Kaya, Paap Chhar Kina॥
 • Jai Purushottam Deva॥
 • Medhavi Muni Kanya, Mahima Jab Jaani।
 • @Dropadi Naam Sati Se, Jag Ne Sanmani॥
 • Jai Purushottam Deva॥
 • Vipra Sudev Seva Kar, Mrit Sut Puni Paya।
 • Dham Hari Ka Paya, Yash Jag Me Chhaya॥
 • Jai Purushottam Deva॥
 • Nrip Dridadhanva Par Jab, Tumane Kripa Kari।
 • Vratvidhi Niyam Aur Puja, Kini Bhakti Bhari॥
 • Jai Purushottam Deva॥
 • Shudra Manigriva Paapi, Deepdan Kiya।
 • Nirmal Buddhi Tum Karke, Hari Dham Diya॥
 • Jai Purushottam Deva॥
 • Purushottam Vrat-Puja Hit Chit Se Karte।
 • Prabhudas Bhav Nad Se Sahajhi Ve Tarte॥
 • @Jai Purushottam Deva

No comments:

Post a Comment