Shiv Teri Mahima Kis Vidhi Gau Lyrics


 • Shiv Teri Mahima Kis Vidhi Gau
 • Tero Ant Kabhi Nahi Pau Mai
 • Tero Ant Kabhi ~Nahi Pau Mai

 • Shiv Teri Mahima Kis Vidhi Gau
 • Tero Ant Kabhi Nahi Pau Mai
 • Tero Ant Kabhi Nahi Pau Mai

 • Alakh Niranjan Roop Tihaaro
 • Alakh Niranjan Roop Tihaaro
 • Kis Vidh Gyan Banau Mai

 • Alakh Niranjan Roop Tihaaro
 • Alakh Niranja~n Roop Tihaaro
 • Kis Vidh Gyan Badau Mai

 • Ved Paar Aajahu Nahi Aaaye
 • Ye Kaise Batalau Mai

 • Shiv Teri Mahima Kis Vidhi Gau
 • Tero Ant Kabh~i Nahi Pau Mai
 • Tero Ant Kabhi Nahi Pau Mai
 • Shiv Teri Mahima Kis Vidhi Gau

 • O O Shivji

 • Ganga Ji Neer Bahave
 • Ganga Ji Nee~r Bahave Manjan Mai
 • Ganga Ji Neer Bahave

 • Ye Vraksh Bagiche Rachna Teri
 • Ye Vraksh Bagiche Rachna Teri
 • Kaise Pushp Chadau Mai

 • Shiv Teri Mahima Kis Vidhi Gau
 • Shiv Teri Mahima Kis Vidhi Gau
 • Tero Ant Kabhi ~Nahi Pau Mai
 • Tero Ant Kabhi Nahi Pau Mai
 • Shiv Teri Mahima Kis Vidhi Gau

No comments:

Post a Comment